КОНТАКТ

КОНТАКТ
ЗАДУЖБИНА НИКОЛЕ СПАСИЋА

Кнез Михаила број 47
11000 Београд
Телефони: 011/2624 050
и 2632 075
Факс: 011/2624 050
E-mail: zaduzbinanikolespasica@yahoo.com
Радно време:
радним данима 8,00 - 16,00 часова