О НАМА - УПРАВНИ ОДБОР

Председница Управног одбора

Прим. др Нада Тодоровић
Прим. др Нада Тодоровић

Чланови Управног одбора:

Проф. Универзитета уметности Предраг Поповић
Проф. Универзитета уметности Предраг Поповић
Др Миле Бјелајац
Др Миле Бјелајац
Мр Олга Сабо-Јерков
Мр Олга Сабо-Јерков
Дипл. инж. Милош Станимировић
Дипл. инж. Милош Станимировић

Управитељ:

Дипл. правник Војин Ђекић
Дипл. правник Војин Ђекић