ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив Задужбине Николе Спасића
за подношење пријава за доделу донација у области здравља
и општекорисне сврхе


Молба за добијање донације подноси се:

Управном одбору Задужбине Николе Спасића
Кнеза Михаила број 47, 11000 Београд

У молби обавезно треба навести делатност којом се бави подносилац, разлоге због
којих тражи одређену донацију и износ. Уз молбу треба доставити три понуде са ценом, спецификацијом и условима испоруке.

О додели донација одлучује Управни одбор Задужбине.

Предност имају они који до сада нису добили донацију Задужбине.

За ближа обавештења обратите се канцеларији Задужбине Николе Спасића
на телефоне 011/2624 050 и 2632 075 или на e-mail: zaduzbinanikolespasica@yahoo.com.