2021

Медицински факултет:

Прва година:

 • Милица (Мирко) Младеновић, Београд, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, последњи испит положила 14. 07. 2021. године.

Друга година:

 • Јована (Синиша) Весин, Вршац, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 120, последњи испит положила 31. 08. 2021. године.

Трећа година:

 • Филип (Иван) Милошевић, Београд, просечна оцена на трећој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 180, последњи испит положио 31. 08. 2021. године.

Четврта година:

 • Лидија (Властимир) Маслаћ, Чачак, просечна оцена на четвртој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 240, последњи испит положила 03. 09. 2021. године.

Пета година:

 • Неда (Александар) Делић, Сомбор, просечна оцена на петој години 10,00, општи успех 9,96, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 300, последњи испит положила 15. 07. 2021. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Ана (Слободан) Ђокић, Лозница, просечна оцена 9,97, датум дипломирања 01. 06. 2021. године.
 • Адриана (Драгослав) Ђуричић, Београд, просечна оцена 9,97, датум дипломирања 07. 06. 2021. године.
 • Софија (Драгомир) Јовановић, Београд, просечна оцена 9,97, датум дипломирања 10. 06. 2021. године.

Пољопривредни факултет:

Прва година:

 • Андрија (Предраг) Вукосављевић, Београд, просечна оцена 10,00, 10 од 10 положених испита, последњи испит положио 01. 07. 2021. године.

Друга година:

 • Јована (Јордан) Матић, Љубовија, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 9,64, укупно 21 положени испит, последњи испит положила 08. 07. 2021. године.

Трећа година:

 • Милица (Мирослав) Пешић, Нови Београд, просечна оцена на трећој години 10,00, општи успех 9,94, укупно 31 положени испит, последњи испит положила 12. 09. 2021. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Јована (Миодраг) Ашкрабић, Београд, просечна оцена 9,85, датум дипломирања 29. 09. 2021. године.