2020

Медицински факултет:

Прва година:

 • Кристина (Зоран) Срећковић, Трстеник, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, последњи испит положила 30. 06. 2020. године.

Друга година:

 • Вања (Дарко) Обрадовић, Бања Лука, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 120, последњи испит положио 03. 07. 2020. године.

Трећа година:

 • Војко (Велимир) Мишевић, Нова Варош, просечна оцена на трећој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 180, последњи испит положио 17. 08. 2020. године.
 • Нина (Жељко) Гатарић, Београд, просечна оцена на трећој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 180, последњи испит положила 17. 08. 2020. године.

Четврта година:

 • Катарина (Драган) Ђорђевић, Београд, просечна оцена на четвртој години 10,00, општи успех 9,94, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 240, последњи испит положила 03. 07. 2020. године.

Пета година:

 • Валентина (Бела) Балинт, Београд, просечна оцена на петој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 300, последњи испит положила 08. 09. 2020. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Вукан (Милан) Ивановић, Београд, просечна оцена 10,00, датум дипломирања 11. 06. 2020. године.

Пољопривредни факултет:

Прва година:

 • Милица (Горан) Нинковић, Стари Бановци, просечна оцена 9,91, 11 од 11 положених испита, последњи испит положила 03. 09. 2020. године.

Друга година:

 • Ђорђе (Љубомир) Бастајић, Нови Београд, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 9,95, укупно 21 положени испит, последњи испит положио 31. 07. 2020. године.
 • Јулијана (Миле) Живојиновић, Велика Иванча, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 9,95, укупно 21 положени испит, последњи испит положила 31. 07. 2020. године.

Трећа година:

 • Миљан (Милан) Гркинић, Земун, просечна оцена на трећој години 9,80, општи успех 9,65, укупно 31 положени испит, последњи испит положио 15. 09. 2020. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Дејана (Јовица) Вучковић, Нови Бановци, просечна оцена 9,93, датум дипломирања 30. 09. 2020. године.