2018

Медицински факултет:

Прва година:

 • Миљана (Мико) Остојић, Пријепоље, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, последњи испит положила 05. 07. 2018. године.

Друга година:

 • Ивана (Милош) Јанковић, Београд, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 120, последњи испит положила 04. 09. 2018. године.
 • Исидора (Владимир) Арсеновић, Фоча, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 120, последњи испит положила 04. 09. 2018. године.
 • Матија (Валериј) Шаренац, Београд, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 120, последњи испит положио 04. 09. 2018. године.

Трећа година:

 • Владимир (Бранко) Опарница, Београд, просечна оцена на трећој години 10,00, општи успех 9,93, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 180, последњи испит положио 06. 07. 2018. године.

Четврта година:

 • Вања (Рацо) Радишић, Ариље, просечна оцена на четвртој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 240, последњи испит положила 18. 06. 2018. године.

Пета година:

 • Милица (Петар) Опалић, Београд, просечна оцена на петој години 10,00, општи успех 9,92, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 300, последњи испит положила 28. 08. 2018. године.
 • Алекса (Иван) Палибрк, Београд, просечна оцена на петој години 10,00, општи успех 9,96, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 300, последњи испит положио 30. 08. 2018. године.
 • Сања (Зоран) Костић, Београд, просечна оцена на петој години 10,00, општи успех 9,96, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 300, последњи испит положила 04. 09. 2018. године.

Најбољи дипломирани студенти:

 • Сташа (Драган) Красић, Београд, просечна оцена 9,97, датум дипломирања 31. 05. 2018. године.
 • Марија (Милан) Радомировић, Београд, просечна оцена 9,97, датум дипломирања 20. 06. 2018. године.
 • Александра (Бранко) Белеслин, Београд, просечна оцена 9,93, датум дипломирања 05. 06. 2018. године.
 • Нина (Милојко) Томоњић, Ужице, просечна оцена 9,93, датум дипломирања 13. 07. 2018. године.

Пољопривредни факултет:

Прва година:

 • Васили Василије (Радивој) Остојић, Београд, просечна оцена 9,82, 11 од 11 положених испита, последњи испит положио 07. 09. 2018. године.

Друга година:

 • Маја (Драган) Живановић, Топола, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 10,00, укупно 21 положени испит, последњи испит положила 13. 07. 2018. године.

Трећа година:

 • Наташа (Недељко) Јеремић, Београд, просечна оцена на трећој години 9,80, општи успех 9,94, укупно 31 положени испит, последњи испит положила 13. 07. 2018. године.

Најбољи дипломирани студенти:

 • Милана (Милан) Митровић, Крагујевац, просечна оцена 9,68, датум дипломирања 26. 09. 2018. године.
 • Лука (Никола) Шефер, Бела Црква, просечна оцена 9,61, датум дипломирања 21. 09. 2018. године.
 • Сузана (Драгиша) Миодраговић, Александровац, просечна оцена 9,61, датум дипломирања 27. 09. 2018. године.