2017

Медицински факултет:

Прва година:

 • Алекса (Бранко) Зубелић, Суботица, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, последњи испит положио 01. 09. 2017. године.
 • Небојша (Владимир) Брезић, Београд, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, последњи испит положио 01. 09. 2017. године.

Друга година:

 • Мина (Раде) Чалуковић, Горњи Милановац, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 120, последњи испит положила 22. 09. 2017. године.

Трећа година:

 • Давид (Душан) Матејевић, Неготин, просечна оцена на трећој години 10,00, општи успех 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 180, последњи испит положио 26. 09. 2017. године.

Четврта година:

 • Марко (Радован) Митровић, Ваљево, просечна оцена на четвртој години 10,00, општи успех 9,95, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 240, последњи испит положио 06. 10. 2017. године.

Пета година:

 • Нина (Драган) Крсмановић, Крагујевац, просечна оцена на петој години 10,00, општи успех 9,96, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 300, последњи испит положила 06. 10. 2017. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Долика (Драгош) Васовић, Нови Пазар, просечна оцена 9,93, датум дипломирања 23. 06. 2017. године.
 • Ана Марија (Владан) Милановић, Нови Београд, просечна оцена 9,93, датум дипломирања 23. 06. 2017. године.

Пољопривредни факултет:

Прва година:

 • Александра (Мирослав) Добричић, Шувајић, Браничево, просечна оцена 10,00, 11 од 11 положених испита, последњи испит положила 23. 06. 2017. године.

Друга година:

 • Бојана (Радољуб) Јовановић, Крагујевац, просечна оцена на другој години 10,00, општи успех 10,00, укупно 21 положени испит, последњи испит положила 05. 07. 2017. године.

Трећа година:

 • Спасоје (Дејан) Белошевић, Велики Мокри Луг, просечна оцена на трећој години 9,90, општи успех 9,53, укупно 30 положених испита, последњи испит положио 06. 07. 2017. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Јована (Миливоје) Марковић, Топола, просечна оцена 9,85, датум дипломирања 27. 09. 2017. године.