2012

Медицински факултет:

Прва година:

  • Кристина Томић, Лесковац, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, последњи испит положила 06. 07. 2012. године.

Друга година:

  • Стефан Дугалић, Београд, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 120, последњи испит положио 14. 07. 2012. године.

Трећа година:

  • Марко Воркапић, Београд, просечна оцена 9,80, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 180, последњи испит положио 12. 07. 2012. године.

Четврта година:

  • Милан Радовановић, Крушевац, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 240, последњи испит положио 11. 07. 2012. године.

Пета година:

  • Биљана Ђурић, Смедерево, просечна оцена 10,00, број ЕСП бодова положених испита на години 60, укупан број ЕСП бодова 300, последњи испит положила 14. 09. 2012. године.

Најбољи дипломирани студент:

  • Стефан Живковић, Зајечар, просечна оцена 9,89, датум дипломирања 12. 07. 2012. године.

Пољопривредни факултет:

Прва година:

  • Никола Благојевић, Топола, просечна оцена 10,00, 10 од 10 положених испита, последњи испит положио 11. 07. 2012. године.

Друга година:

  • Владимир Чоловић, Београд, просечна оцена 9,90, 10 од 10 положених испита на години, укупно 22 положена испита, последњи испит положио 11. 07. 2012. године.

Трећа година:

  • Александар Станојевић, Сараорци, просечна оцена 10,00, 10 од 10 положених испита на години, укупно 32 положена испита, последњи испит положио 14. 09. 2012. године.

Најбољи дипломирани студент:

  • Катарина Симеуновић, Владимирци, просечна оцена 9,51, датум дипломирања 18. 09. 2012. године.