2011

Медицински факултет:

Прва година:

 • Душан Вукићевић, Београд, просечна оцена 10,00 и 3 положена испита, број ЕСП бодова положених испита 60, последњи испит положен 07. 07. 2011. године.

Друга година:

 • Ђорђе Милићевић, Београд, просечна оцена 10,00 и 7 положених испита, број ЕСП бодова положених испита 120, последњи испит положен 14. 09. 2011. године.
 • Илма Куртагић, Нови Пазар, просечна оцена 10,00 и 7 положених испита, број ЕСП бодова положених испита 120, последњи испит положен 14. 09. 2011. године.

Трећа година:

 • Бранислав Стојковић, Београд, просечна оцена 10,00 и 12 положених испита, број ЕСП бодова положених испита 180, последњи испит положен 08. 09. 2011. године.

Четврта година:

 • Миња Јовановић, Смедерево, просечна оцена 10,00 и 17 положених испита, број ЕСП бодова положених испита 240, последњи испит положен 09. 09. 2011. године.

Пета година:

 • Никола Пајевић, Ужице, просечна оцена 10,00 и 21 положен испит, број ЕСП бодова положених испита 300, последњи испит положен 12. 09. 2011. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Стефан Ђорђевић, Београд, просечна оцена 9,85, датум дипломирања 03. 11. 2011. год.

Пољопривредни факултет:

Прва година:

 • Павле Ђорђевић, Београд, просечна оцена 10,00 и 12 положених испита, последњи испит положен 01. 07. 2011. године.

Друга година:

 • Ненад Мићић, Белосавци, просечна оцена 9,90 и 21 положен испит, последњи испит положен 27. 06. 2011. године.

Трећа година:

 • Милица Кљајић, Земун, просечна оцена 10,00 и 30 положених испита, последњи испит положен 10. 09. 2011. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Ивана Аничић, Земун, просечна оцена 9,71, датум дипломирања 07. 10. 2011. год.