2008

Медицински факултет:

Прва година:

 • Александра Ђукановић, Ћуприја, просечна оцена 10,00 и 8 положених испита, последњи испит положен 10. 07. 2008. године.
 • Славица Мутавџин, Долово, просечна оцена 10,00 и 8 положених испита, последњи испит положен 10. 07. 2008. године.

Друга година:

 • Јелица Јовановић, Ресник, просечна оцена 10,00 и 7 положених испита, последњи испит положен 29. 09. 2008. године.

Трећа година:

 • Миљана Човић, Београд, просечна оцена 10,00 и 11 положених испита, последњи испит положен 08. 09. 2008. године.

Четврта година:

 • Јелена Калиновић, Бор, просечна оцена 9,88 и 17 положених испита, последњи испит положен 07. 10. 2008. године.

Пета година:

 • Никола Перошевић, Никшић, просечна оцена 9,83 и 29 положених испита, последњи испит положен 25. 09. 2008. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Игор Пантић, Нови Београд, просечна оцена 9,89, датум дипломирања 30. 09. 2008. године.

Пољопривредни факултет:

Прва година:

 • Нада Крупежевић, Земун, просечна оцена 9,92 и 13 положених испита, последњи испит положен 09. 07. 2008. године.

Друга година:

 • Јелена Ђулаковић, Велика Дренова, просечна оцена 9,92 и 12 положених испита, последњи испит положен 10. 10. 2008. године.

Трећа година:

 • Милан Стевановић, Ариље, просечна оцена 9,59 и 22 положена испита, последњи испит положен 09. 10. 2008. године.
 • Марија Божић, Мали Зворник, просечна оцена 9,57 и 28 положених испита, последњи испит положен 12. 07. 2008. године.

Најбољи дипломирани студент:

 • Милош Стевановић, Крагујевац, просечна оцена 9,50, датум дипломирања 16. 10. 2008. године.