2007

Медицински факултет:

Прва година:

 • Бабић Душка, Нови Београд, просечна оцена 10,00 и 3 положена испита

Друга година:

 • Радовановић Никола, Београд, просечна оцена 10,00 и 7 положених испита

Трећа година:

 • Јаковљевић Јаков, Љубовија, просечна оцена 9,92 и 12 положених испита

Четврта година:

 • Милић Гордана, Малешево, Голубац, просечна оцена 9,82 и 23 положенa испита

Пета година:

 • Савић Тања, Београд, просечна оцена 9,86 и 29 положених испита

Најбољи дипломирани студент:

 • Мицић Душан, Београд, просечна оцена 9,83, дипломирао 27. 06. 2007. године
 • Тадић Маријана, Београд, просечна оцена 9,83, дипломирала 27. 06. 2007. године

Пољопривредни факултет:

Прва година:

 • Радовић Невена, Горњи Милановац, просечна оцена 10,00 и 8 положених испита

Друга година:

 • Хрустић Јована,  Нови Београд, просечна оцена 9,60 и 18 положених испита

Трећа година:

 • Филиповић Наталија, Нови Београд, просечна оцена 10,00 и 23 положена испита

Најбољи дипломирани студент:

 • Савић Милена, Београд, просечна оцена 9,83