2021

Прималац донације:

КБЦ Звездара

Клиника за хирургију „Никола Спасић“

Износ донације:

7.231.057,21 динара

Прималац донације:

Општа болница Сремска Митровица

Одељење за новорођенчад

Износ донације:

153.786,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља Крагујевац

Амбуланте Страгари, Чумић и Драгобраћи

Износ донације:

300.960,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола

Биохемијска лабораторија

Износ донације:

148.668,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља „Др Милорар Влајковић“ Барајево

Лабораторија

Износ донације:

360.000,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош

Лабораторија

Износ донације:

390.000,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља „Др Милорар Влајковић“ Барајево

Лабораторија

Износ донације:

96.000,00 динара

Награде најбољим студентима Медицинског и Пољопривредног факултета Универзитета у Београду

12 награђених студената

Укупан износ: 420.000,00 динара