2020

Прималац донације:

Општа болница Кикинда

Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Износ донације:

283.980,00 динара

Прималац донације:

Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“, Зрењанин

Износ донације:

786.600,00 динара

Прималац донације:

Општа болница Петровац на Млави

Износ донације:

267.672,00 динара

Прималац донације:

Институт за ментално здравље, Београд

Клиничко одељење за децу и омладину

Износ донације:

250.800,00 динара

Прималац донације:

Општа болница Сента

Одељење за анестезиологију, реаниматологију и интензивну негу

Износ донације:

414.618,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља Владимирци

Служба опште медицине и Служба педијатрије

Износ донације:

267.672,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља Жабаљ

Служба хитне медицинске помоћи

Износ донације:

153.060,00 динара

Прималац донације:

Геронтолошки центар Бечеј

Износ донације:

136.800,00 динара

Прималац донације:

Геронтолошки центар Бачка Паланка

Износ донације:

136.800,00 динара

Прималац донације:

Републички фонд за здравствено осигурање

Износ донације:

12.000.000,00 динара

Прималац донације:

ГАК Народни фронт

Одељење неонатологије

Износ донације:

1.824.660,00 динара

Прималац донације:

Здравствени центар Зајечар

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања

Износ донације:

270.963,60 динара

Прималац донације:

Дом здравља Обреновац

Служба за здравствену заштиту жена

Износ донације:

474.720,00 динара

Прималац донације:

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неорулогију, Београд

Износ донације:

276.120,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља Прокупље

Служба за лабораторијску дијагностику

Износ донације:

1.032.000,00 динара

Прималац донације:

Дом здравља Ириг

Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи

Износ донације:

111.828,00 динара

Прималац донације:

Специјална болница за плућне болести Сурдулица

Служба за лабораторијску дијагностику

Износ донације:

1.032.000,00 динара

Награде најбољим студентима Медицинског и Пољопривредног факултета Универзитета у Београду

12 награђених студената

Укупан износ: 420.000,00 динара