Кнеза Михаила 47 и 47А, Краља Петра 18, Николе Спасића 2 и 2А

Подигнута на месту једноспратнице 1930. године по пројектима арх. Јосифа Најмана, из средстава Спасићеве Задужбине. Зграда излази на три улице – Кнеза Михаила, Николе Спасића и Краља Петра, и има приземље, четири спрата и таван, с тим што дворишна зграда има приземље, три спрата и таван.

Обликована у ретардираном еклектицизму француског ренесанса са веома разуђеним основама. У конструкцији и обради ове зграде примењени су најновији материјали, бетон и вештачки камен за оплату прочеља.

(„Кнез Михаилова улица“, издање Завода за заштиту споменика културе града Београда, аутори Жељко Шкаламера и арх. Зоран Јаковљевић, 1964. године)