Кнеза Михаила 37 и Вука Караџића 8

Кнеза Михаила 37

Подигнута као једноспратница пре 1876. године, други спрат је дозидан пре 1889. године, а трећи и четврти спрат су дозидани 1961. године. Компонована као угаони објекат на двема улицама развија се од централног мотива затупљеног угла са главним мотивом балкона, а затим нишом на спрату, као осовином композиције, према двема фасадама на Кнез Михајловој и Вука Караџића улицима. Декорација фасада изведена је у неоренесансном стилу са пластичним мотивима без примесе еклектичне стилизације.

Последња доградња нарушила је складност објеката другачијом обрадом и ремећењем постојећег ритма изменом пропорција, мада се настојало ускладити горње са доњим спратовима.

(„Кнез Михаилова улица“, издање Завода за заштиту споменика културе града Београда, аутори Жељко Шкаламера и арх. Зоран Јаковљевић, 1964. године.)