2002

Медицински факултет:

Прва година:

  • Давидовић  Кристина, Врњачка бања, просечна оцена 10,00

Друга година:

  • Новаковић Бранка, Београд, просечна оцена 9,85

Трећа година:

  • Дотлић Јелена, Београд, просечна оцена 10,00

Четврта година:

  • Нешић Тијана, Пожаревац, просечна оцена 9,83

Пета година:

  • Ђоковић Јелена, Београд, просечна оцена 9,96

Најбољи дипломирани студент:

  • Муњиза Дејан, Београд, просечна оцена 9,80

Пољопривредни факултет:

Прва година:

  • Даниловић Маријана, Нови Београд, просечна оцена 10,00

Друга година:

  • Добриковић Дана, Батајница, просечна оцена 10,00

Трећа година:

  • Аћимовић Срђан, Београд, просечна оцена 10,00

Најбољи дипломирани студент:

  • Ранђеловић Виолета, Рума, Путинци, просечна оцена 9,33