2000

Медицински факултет:

Прва година:

 • Милан Добрић, Пожега, просечна оцена 10,00

Друга година:

 • Душан Младеновић, Београд, просечна оцена 10,00

Трећа година:

 • Невена Радоњић, Београд, просечна оцена 10,00
 • Јелена Сефериновић, Београд, просечна оцена 10,00

Четврта година:

 • Кристина Јосић, Београд, просечна оцена 9,90

Пета година:

 • Горан Лончар, Нови Београд, просечна оцена 9,96

Најбољи дипломирани студент:

 • Мирко Илић, Београд, просечна оцена 9,94

Пољопривредни факултет:

Прва година:

 • Милош Чугуровић, Лозница, просечна оцена 9,38

Друга година:

 • Љиљана Милинковић, Пожега, просечна оцена 9,82

Трећа година:

 • Ненад Мадић, Пирот, просечна оцена 9,57

Најбољи дипломирани студент:

 • Весна Ђокић, Љубовија, просечна оцена 9,42