Задужбински објекти

Задужбинске зграде

Кнеза Михаила 19 и 19А и Обилићев венац 17, 17А и 17Б

Кнеза Михаила 33 и Ђуре Јакшића 1

Кнеза Михаила 37 и Вука Караџића 8

Кнеза Михаила 47 и 47А, Краља Петра 18, Николе Спасића 2 и 2А

Поклоњени објекти

Зграда Градске болнице

Зграда болнице у Куманову

Зграда болнице у Крупњу

Храм Светог Великомученика Трифуна

Спасићев изложбени павиљон

Зграда ђачког склоништа и Дома за изнемогле грађане у Књажевцу