Донација Дому за смештај одраслих лица Кулина

16. април 2024. године

Управни одбор Задужбине Николе Спасића на 544. седници одржаној 12. априла 2024. године донео је одлуку да се као донација за потребе Дома за смештај одраслих лица Кулина, купи једна приколица са надоградњом од грифоване жице.

Износ донације: 197.199,98 динара.