Укази о оснивању Задужбине

alt 1

Указ у име Његовог Величанства Петра I краља Србије Александра Наследника Престола од 14. септембра 1915. године и Указ Александра I краља Срба, Хрвата и Словенаца од 4. децембра 1922. године.