Зграда ђачког склоништа и Дома за изнемогле грађане у Књажевцу

Ђачко склониште је сазидано 1908. године у дворишту Основне палилулске школе у Београду а Никола Спасић је сам плаћао све трошкове одржавања и становања сиромашних ученика.

Дом за изнемогле грађане у Књажевцу са 36 кревета подигнут је из средстава које је београдски трговац Никола С. Спасић завештао својим тестаментом за подизање болница и једног дома за „сироте и изнемогле српске грађане“. Свечано отварање Дома обављено је 26. маја 1935. године. Први штићеници ступили су у Дом 25. јула 1935. године.

Дом је радио до 1945. године, када због ратних разарања и потреба прераста у Државни дечји дом прилагођен за пријем деце која су у рату остала без родитеља.

Током година Дом је мењао намену, реконструисан је и проширени су капацитети. Сада се у њему налази Геронтолошки центар.