O NAMA - UPRAVNI ODBOR

Predsednica Upravnog odbora

Prim. dr Nada Todorović
Prim. dr Nada Todorović

Članovi Upravnog odbora:

prof. Univerziteta umetnosti Predrag Popović
Prof. Univerziteta umetnosti Predrag Popović
Dr Mile Bjelajac
Dr Mile Bjelajac
Mr Olga Sabo-Jerkov
Mr Olga Sabo-Jerkov
dr Ognjen Đekić
Dr Ognjen Đekić

Upravitelj:

Dipl. pravnik Vojin Đekić
Dipl. pravnik Vojin Đekić