JAVNI POZIV

Javni poziv Zadužbine Nikole Spasića
za podnošenje prijava za dodelu donacija u oblasti zdravlja
i opštekorisne svrhe


Molba za dobijanje donacije podnosi se:

Upravnom odboru Zadužbine Nikole Spasića
Kneza Mihaila broj 47, 11000 Beograd

U molbi obavezno treba navesti delatnost kojom se bavi podnosilac, razloge zbog
kojih traži određenu donaciju i iznos. Uz molbu treba dostaviti tri ponude sa cenom, specifikacijom i uslovima isporuke.

O dodeli donacija odlučuje Upravni odbor Zadužbine.

Prednost imaju oni koji do sada nisu dobili donaciju Zadužbine.

Za bliža obaveštenja obratite se kancelariji Zadužbine Nikole Spasića
na telefone 011/2624 050 i 2632 075 ili na e-mail: zaduzbinanikolespasica@yahoo.com.