KONTAKT

KONTAKT
ZADUŽBINA NIKOLE SPASIĆA

Knez Mihaila broj 47
11000 Beograd
Telefoni: 011/2624 050
i 2632 075
Faks: 011/2624 050
E-mail: zaduzbinanikolespasica@yahoo.com
Radno vreme:
radnim danima 8,00 - 16,00 časova